skip to Main Content

In het educatiecentrum kunnen zowel de lokale bevolking als toeristen informatie over de Afrikaanse wilde hond krijgen. Ook worden er in het centrum verschillende cursussen voor de lokale bevolking georganiseerd. Zo worden er op verzoek van de bevolking zelf computercursussen gegeven. Hierdoor hebben ze een grotere kans op een goede baan en hoeven ze niet te gaan stropen. Ook het kantoor van het Painted Dog Conservation Project is in dit gebouw gevestigd.

Computercursussen

Toen in de omringende dorpen gevraagd werd wat zij graag zouden leren als we een cursus op zouden starten werd unaniem geantwoord met de computer werken. Sinds een aantal jaren biedt het Painted Dog Conservation project dus computercursussen aan aan de lokale bevolking. Telkens is een ander district aan de beurt, mensen kunnen zich inschrijven en worden gehaald en gebracht, de cursussen zijn gratis. Door het volgen van deze cursus hebben mensen een groter kans op een baan. Dat is in een land waar 80% van de bevolking werkeloos is heel waardevol. De beste student van de klas komt ook nog eens drie maanden stage lopen op het kantoor van het Painted Dog Conservation Project.

Achtergrond

Vanuit het project is er van oudsher altijd veel contact geweest met lokale boeren over de wilde honden. In de loop der jaren is het Painted Dog Conservation Project erin geslaagd de meerderheid van de boeren ervan te overtuigen dat deze dieren niet op hun vee uit zijn en dat er dus ook geen reden is ze te vervolgen.
Het aanspreken van stropers ligt moeilijker. Vaak is binnen de lokale gemeenschappen wel bekend wie er strikken zetten maar wordt dit niet aan de autoriteiten gemeld. Het project probeert door zich op zoveel mogelijk gebieden in te zetten voor de lokale bevolking een goed gevoel over de wilde honden en de natuur te creëren.
Er wordt binnen het project vrijwel uitsluitend gewerkt met lokale krachten. Naast de leden van de anti-stropersunits zijn er meer dan veertig lokale werknemers betrokken bij het project, variërend van kantoorpersoneel tot spoorzoekers. Het salaris van elk van deze mensen wordt gebruikt om gemiddeld tien familieleden te voeden, dus de reikwijdte van het project beperkt zich niet meer alleen tot de directe werknemers. Op deze manieren wordt getracht zoveel mogelijk lokale mensen betrokken te laten zijn bij het Painted Dog Conservation Project. Hierdoor ontstaat een goed gevoel over de wilde honden en daarmee een vorm van sociale controle die ervoor zorgt dat er minder mensen op strooptocht gaan. Door de band die mensen met het project hebben worden stropers door de gemeenschap zelf aangesproken op hun gedrag, en dit is vaak vele malen effectiever dan vanuit het project zelf.

Back To Top