skip to Main Content
Nature Conservation Clubs

Onze education officer, Zulu Mahlabezulu heeft op de omringende scholen zogenaamde Nature Conservation Corners opgezet. Dit is een hoek op school die volledig gewijd is aan natuurbescherming.

Als de kinderen een veer een bot of een bloem vinden kunnen ze dit meenemen naar de Nature Conservation Corner en zal er een les aan worden besteed. Er worden ook speciale activiteiten georganiseerd zoals het kweken van een boom voor de Nationale Boomplantdag of de ‘paint your painted dog’-kleurwedstrijd. In het verlengde van de Nature Conservation Corners heeft Zulu Nature Conservation Clubs opgericht. Deze groepjes kinderen zetten zich actief in voor de natuur en ondernemen activiteiten om de natuur te behouden, bijvoorbeeld door het verwijderen van afval uit de ‘bush’.

Moestuinen

In een land waar ondervoeding aan de orde van de dag is is het van belang dat er aandacht besteed wordt aan voedzaam eten. Stropen is volgens het Painted Dog Conservation project niet de manier om de schijf van vijf aan te vullen, voeding met een goede nutritionele waarde wel. Daarom heeft het project, onder leiding van Dorcas Mbezi, in de omringende dorpen communal gardens opgericht. Deze tuinen worden bijgehouden door de vrouwen in het dorp. Door het plaatsen van waterpompen, het aanleren van speciale manieren van verbouwen en het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn de vrouwen in staat voedzame groenten voor henzelf en hun familie te verbouwen en kunnen zij wat overblijft verkopen op de lokale markt.

Arts & craftcentrum

In het Art & Craft-centrum kunnen kinderen en volwassenen kunstwerken komen maken van gerecycled materiaal, zoals de door de anti-stropersunits verwijderde strikken en afgedankte telefoonkabels.
Het Project betaalt hen hier een salaris voor waardoor ze in hun onderhoud kunnen voorzien en schoolgeld kunnen betalen. De winst die op de verkoop van de kunstwerken gemaakt wordt vloeit via het Painted Dog Conservation Project terug naar de lokale bevolking, er worden bijvoorbeeld gratis computer lessen georganiseerd en de kinderen van de scholen in de omgeving kunnen gratis in het kindersafarikamp logeren.

Onder de bezielende leiding van Wendy Blakely is in een aantal jaren geleden het kunstprogramma van start gegaan. In eerste instantie in een oude loods ondertussen in een heus ‘Art & craft-centrum’. In het Art & craft-centrum kunnen de lokale jeugd en volwassenen kunstwerken komen maken van gerecycled materiaal zoals de door de anti-stroperij eenheden verwijderde strikken. Het project betaalt hen hier een salaris voor waardoor ze in hun onderhoud kunnen voorzien en hun schoolgeld kunnen betalen.
Van de strikken die de anti-stropers eenheden uit de bush halen worden de mooiste kameleons en olifantshoofden gefabriceerd. Ook wordt er van rest materiaal van de elektriciteits- en telefoonbedrijven sierraden gemaakt. Op van olifantenpoep gemaakt papier wordt geverfd en getekend. De kunststukjes worden verkocht aan toeristen. De winst die wordt gemaakt wordt gebruikt om het kindersafarikamp, het educatief centrum en de computerklassen draaiende te houden en komt dus indirect terug bij de lokale bevolking.

Back To Top